کیسه های هوای مینی هم مشکل ساز شد

10 / 10
از 1 کاربر

اگرچه خودروهای مینی هیچ کدام از کیسه های هوای ساخت تاکاتا استفاده نمی کنند اما این شرکت تصمیم گرفت تعداد 7810 دستگاه از خودروهای کلابمن مدل 2016 و 2017 را به دلیل مشکل کیسه های هوای کناریشان فراخوان کند.

 مینی کلابمن یک خودروی کاملا جدید است ولی این به معنای مصونیتش از فراخوان ها نیست.

خودروهای کلابمن مشمول طرح فوق همگی بین اوت 2015 تا ژوییه 2016 تولید شده اند و شرکت حتی مانع فروش محصولات جدید آن ها شده است. به نظر می رسد که پارچه سوراخ شده کیسه های هوای پرده ای عامل نقص فنی مذکور باشد. اشتباه در طراحی این کیسه های هوا سبب شدن تا باز شدن آن ها در جهت نادرستی می شود. البته مینی اعلام کرده که این مشکل تنها مربوط به خودروهای کلابمن شده و محصولات دیگر آن را شامل نمی شود.

مینی این مشکل را از طریق آزمایشات کنترلی کیفی Autoliv، شرکت سازنده کیسه های هوا، متوجه شد. عدم باز شدن در جهت مناسب و پوشش دهی ستون جلویی خودرو می تواند باعث بروز مشکلات سلامتی جدی برای سرنشینان شود. این فراخوان از دوازدهم سپتامبر آغاز خواهد شد.

برگرفته از اخبار خودرو