طراحی جزئیات

10 / 10
از 3 کاربر

طراحی جزئیات

در فاز طراحی جزییات، عملکرد و کیفیت محصول پایه ریزی میشود. تخصص در این مرحله هزینه های تولید و مونتاژ را کاهش داده و بهترین کارایی را برای قطعه به ارمغان دارد. انجام فعالیتهای  BenchMarking و آنالیزهای مهندسی باعث کاهش ریسک تولید و کیفیت خواهد شد.

فعالیتهای انجام شده در این فاز عبارتند از:

طراحی مکانیک قطعات با کمک نرم افزارهای  CATIA، SolidWork، Pro Engineering و ...

آنالیز تلرانسهای هندسی و طراحی فیکسچرهای کنترلی

ارائه طرح بهینه از نظر قیمت و مونتاژ

تهیه نقشه های دو بعدی ساخت

تحلیل طرح از نظر امکانسنجی ابزار تولید

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :